Konkurs KOCIA ZIEMIA

Aktualności

Marta Wrońska

Konkursu  dla dzieci z przedszkoli, klubików dziecięcych i grup przedszkolnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta Jaworzna

 

Cele Konkursu

 

Celem konkursu  jest uwrażliwienie dzieci na los przyrody i zwierząt oraz zmotywowanie ich do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w ochronie środowiska i zwierząt, a w szczególności:

  1. Samodzielnego zgłębienia wiedzy w zakresie ekologii oraz ochrony przyrody i zwierząt,
  2. Przybliżenie problemu ochrony kotów wolno żyjących,
  3. Propagowanie idei pomagania kotom wolno żyjącym,
  4. Kształtowanie odpowiednich postaw wśród dzieci i młodzieży wobec przyrody i zwierząt.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony pod hasłem Kocia Ziemia”.

 

 

Organizator Konkursu

 

  1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Jaworznie.

 

Założenia organizacyjne

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

 

  1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym
  2. Dla uczniów klas I – III szkół podstawowych
  3. Dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych

 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu miasta Jaworzna

2. W konkursie mogą brać udział grupy maksymalnie 1-2 osobowe, młodsze dzieci mogą pracę wykonać wraz z rodzicami

3. Uczestnicy mają za zadanie przygotować rzeźbę w technice dowolnej, nawiązującej do tematu przewodniego konkursu.

4. Technika wykonania rzeźby dowolna.

5. Prace powinny być opisane – nazwa placówki, imię i nazwisko opiekuna grupy wraz z telefonem kontaktowym i adresem mailowym, tytuł pracy, krótki opis, imiona i nazwiska autorów pracy.

6. Prace zostaną przedstawione na obchodach Dnia Kota w trakcie otwarcia wystawy rzeźb, około 12-13 marca 2020 roku, w godzinach między 15.30 a 17.00. O szczegółach obchodów (godziny i miejsce) zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

7. Prace proszę dostarczać do siedziby Oddziału TOZ w terminie do 26 lutego  2020 osobiście w środy w godzinach 16.30-18.00.

8. Osoba udzielająca dodatkowych informacji – Wrońska Marta – Sekretarz Oddziału – 516 165 893 mail: jaworzno@toz.pl

9. Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w akcjach organizowanych przez TOZ.

10. Rozstrzygnięcie konkursu przeprowadzi jury w dniu 4 marca 2020 roku, a laureaci konkursu zostaną zaproszeni na ogłoszenie wyników w trakcie obchodów Dnia Kota. Przewiduje się nagrodzenie trzech pierwszych miejsc.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE