Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Jaworznie


nr rachunku bankowego:
09 1020 2528 0000 0602 0111 6946


kod Swift Banku: BPKOPLPW


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL09 1020 2528 0000 0602 0111 6946