Konkurs PTASIA JADŁODAJNIA

Aktualności

27.09.2023

Marta Wrońska

REGULAMIN

 

Konkursu  dla mieszkańców miasta Jaworzna

w ramach realizacji zadania publicznego pn. Jesteśmy częścią przyrody – angażowanie lokalnej społeczności w działania na rzecz ochrony zwierząt i środowiska – edycja 2023, współfinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Jaworznie

 

Cele Konkursu

 

Celem konkursu  jest uwrażliwienie mieszkańców miasta Jaworzna na los przyrody i zwierząt oraz zmotywowanie ich do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w ochronie środowiska i zwierząt, a w szczególności dokarmiania ptaków w sezonie zimowym, kiedy trwają największe mrozy.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony pod hasłem „Ptasia Jadłodajnia”.

 

 

Organizator Konkursu

 

 1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Jaworznie.

 

Założenia organizacyjne

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu miasta Jaworzna oraz członków ich rodzin z którymi będą mieć za zadanie wykonać karmnik dla ptaków.
 2. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, które wraz ze swoimi rodzinami wykonają pracę konkursową jaką będzie karmnik dla ptaków.
 3. Uczestnicy zgłaszają do konkursu zrobione przez siebie karmniki.
 4. Karmnik powinien być wykonany z ekologicznego, trwałego materiału przyjaznego środowisku.
 5. Konstrukcja karmnika powinna być funkcjonalna i wygodna w użyciu dla ptaków.
 6. Konstrukcja karmnika dowolna, z wyjątkiem daszka, który musi mieć krawędź wychodzącą poza podstawę karmnika. Podstawa karmnika musi być zabezpieczona z każdej strony listwą zapobiegającą wypadaniu karmy dla ptaków.
 7. Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę (dołączony kartonik) na której znajdować się powinny dane – autor (imię i nazwisko dziecka oraz członka rodziny który pomagał przy tworzeniu karmnika), telefon kontaktowy oraz e-mail, nazwa szkoły i klasy.
 8. Prace zostaną przedstawione w ramach obchodów Października – miesiąca dobroci dla zwierząt poprzez stronę internetową oraz profil na Facebooku.
 9. O szczegółach wręczenia nagród (godziny i miejsce) zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
 10. Prace proszę dostarczać do siedziby Oddziału TOZ w terminie do 15 listopada 2023 roku osobiście w środy w godzinach 16.30-18.00.
 11. Osoba udzielająca dodatkowych informacji – Wrońska Marta – Sekretarz Oddziału – 516 165 893 (preferowany kontakt poprzez SMS), mail: jaworzno@toz.pl
 12. Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w akcjach organizowanych przez TOZ – przewiduje się licytację prac poprzez portal Facebook lub w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego
 13. Rozstrzygnięcie konkursu przeprowadzi jury w dniu 22 listopada 2023 roku, a laureaci konkursu zostaną zaproszeni na ogłoszenie wyników. Przewiduje się nagrodzenie trzech pierwszych miejsc.

 

 

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE