Konkurs "Kocia Zima"

Aktualności

28.01.2018

Marta Wrońska

Przed nami rok 2018, który chcielibyśmy zacząć konkursem o bliskiej nam tematyce, a mianowicie o pomocy kotom. Koty bezdomne oraz wolno żyjące liczą na Naszą pomoc przede wszystkim kiedy za oknem jest zimowa aura, a temperatura spada poniżej zera. W tym okresie zimowym kotom trudno jest znaleźć ciepłe schronienie, wodę czy jedzenie. Dlatego też karmiciele we współpracy z Naszym Oddziałem dokarmiają koty wolno żyjące, a Nasi Członkowie oraz Wolontariusze opiekują się kotami bezdomnymi w Jaworznickim Kocim Domu Tymczasowym.

REGULAMIN

Konkursu „Kocia zima”  dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Jaworzna

§ 1

Cele Konkursu

Celem konkursu  jest uwrażliwienie dzieci  na los zwierząt w okresie zimowym oraz zmotywowanie ich do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w ochronie zwierząt, a w szczególności:

 1. Samodzielnego zgłębienia wiedzy w zakresie ochrony zwierząt,
 2. Przybliżenie problemu opieki nad zwierzętami zimą,
 3. Propagowanie idei opieki nad zwierzętami zimą,
 4. Kształtowanie odpowiednich postaw wśród dzieci wobec zwierząt.

Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę opieki nad zwierzętami w okresie zimowym.

§ 2

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Kocia zima” jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Jaworznie.

§ 3

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs  „Kocia zima” zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

 

 1. Dla dzieci z przedszkoli i grup przedszkolnych
 2. Dla uczniów z klas I – III szkół podstawowych

 

 1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi.
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane tylko przez jedną osobę.
 3. Uczestnicy mają za zadanie przygotowanie pracy plastycznej.
 4. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną i mieć dowolny format.
 5. Praca powinna swoją tematyką obejmować zagadnienia opieki nad zwierzętami w okresie zimowym, np. opieka nad kotami wolno bytującymi, dokarmianie zwierząt i ptaków.
 6. Uczestnicy przekażą prace do dnia 28 lutego 2018 roku do siedziby Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Jaworznie przy ulicy Grunwaldzkiej 35 w godzinach 16.30-18.00 w środy.
 7. Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w akcjach organizowanych przez TOZ. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich.

 

§ 4

Ocena prac konkursowych

 1. Gotowe prace należy dostarczyć w terminie 28 lutego 2018 roku do siedziby Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Jaworznie przy ulicy Grunwaldzkiej 35 w godzinach 16.30-18.00 w środy. Do prac należy dołączyć informacje o autorze pracy (imię i nazwisko, wiek/klasa, placówka oświatowa, kontakt).
 2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 3. Jury pod uwagę weźmie:
 • umiejętność doboru tematu pracy,
 • zgodność treści pracy z celami konkursu,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Nagrodzone oraz wybrane prace będą prezentowane podczas uroczystego wręczenia nagród laureatom przez przedstawicieli Organizatora Konkursu.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.jaworzno.toz.pl, a laureaci zostaną poinformowani o terminie wręczenia nagród telefonicznie.

§ 6

Nagrody

 1. W każdej z trzech kategorii zostaną wyłonieni zdobywcy I, II i II miejsca, którzy zostaną nagrodzeni dyplomem oraz nagrodą rzeczową.
 2. Przewidziane są również wyróżnienia.
 3.  

Osoby udzielające dodatkowych informacji:

Wróbel Gabriela – tel. 600-827-476 oraz Windys Urszula – tel. 504-550-522

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE