Konkurs fotograficzny ZWIERZĘCE PRZYJAŹNIE

Aktualności

22.07.2020

Marta Wrońska

Cele Konkursu

Celem konkursu  jest uwrażliwienie mieszkańców miasta Jaworzna na los przyrody i zwierząt oraz zmotywowanie ich do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w ochronie środowiska i zwierząt, a w szczególności:

  1. Samodzielnego zgłębienia wiedzy w zakresie ekologii oraz ochrony przyrody i zwierząt,
  2. Przybliżenie problemu ochrony kotów wolno żyjących,
  3. Propagowanie idei pomagania kotom wolno żyjącym,
  4. Kształtowanie odpowiednich postaw wśród dzieci i młodzieży wobec przyrody i zwierząt.

Konkurs zostanie przeprowadzony pod hasłem Zwierzęce Przyjaźnie”.

 

Organizator Konkursu

  1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Jaworznie.

 

Założenia organizacyjne

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Jaworzna

2. Uczestnicy mają za zadanie sfotografować „Zwierzęce Przyjaźnie”, np. właściciele ze swoimi pupilami, zwierzęta które łączy przyjaźń, zwłaszcza w atmosferze wakacyjnej.

3. W konkursie mogą brać udział grupy maksymalnie 1-2 osobowe.

4. Format zdjęć dowolny.

5. Zdjęcia powinny być opisane – imię i nazwisko autora, wiek, dane kontaktowe – telefon, e-mail, ewentualnie krótki opis zdjęcia. Opis może być dołączony na osobnej kartce.

6. Zdjęcia zostaną ocenione przez komisję konkursową w dniu 2 września 2020 roku.

7. Zdjęcia proszę dostarczać do siedziby Oddziału TOZ w terminie do 26 sierpnia 2020 osobiście w środy w godzinach 16.30-18.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby Oddziału TOZ ul. Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno

8. Osoba udzielająca dodatkowych informacji – Wrońska Marta – Sekretarz Oddziału – 516 165 893 mail: jaworzno@toz.pl

9. Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w akcjach organizowanych przez TOZ.

10. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na ogłoszenie wyników w trakcie obchodów Października – miesiąca dobroci dla zwierząt. Przewiduje się nagrodzenie trzech pierwszych miejsc.

 

 

 

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE