Przedłużamy termin konkursu fotograficznego

Aktualności

Marta Wrońska

Przedłużamy termin oddawania zdjęć do konkursu fotograficznego. Zdjęcia możecie oddawać osobiście w trakcie dyżurów w siedzibie TOZ albo przesłać drogą poczty tradycyjnej.

 

REGULAMIN konkursu  dla mieszkańców miasta Jaworzna

w ramach realizacji zadania publicznego pn. ZWIERZĘCY ŚWIAT OCZAMI MŁODEGO ARTYSTY – organizacja konkursów artystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jaworzna, współfinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Jaworznie

Cele Konkursu

Celem konkursu  jest uwrażliwienie mieszkańców na los przyrody i zwierząt oraz zmotywowanie ich do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w ochronie środowiska i zwierząt, a w szczególności:

 1. Pokazania że wakacje można spędzać ze swoimi pupilami,
 2. Propagowanie wakacji wśród przyrody i zwierząt,
 3. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju,
 4. Kształtowanie odpowiednich postaw wśród dzieci i młodzieży wobec przyrody i zwierząt.

Konkurs fotograficzny ma na celu wyłonienie najlepszego zdjęcia, które najcelniej ukazuje idee spędzania wakacji ze swoim pupiel i na łonie natury. Konkurs zostanie przeprowadzony pod hasłem Zwierzęta małe i duże na wakacjach”.

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursów jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Jaworznie.
 2. Konkursy organizowane jest w ramach realizacji zadania publicznego pn. „ŚWIAT CZTERECH ŁAP” – organizacja spotkań i imprez edukacyjnych dla mieszkańców miasta Jaworzna – edycja 2019, współfinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców miasta Jaworzna, w tym również dla dzieci i młodzieży.
 2. W konkursie mogą brać udział grupy maksymalnie 1-2 osobowe.
 3. Uczestnicy mają za zadanie dostarczyć do siedziby TOZ zdjęcie o tematyce wakacyjnej – wakacjach ze swoim pupilem, wakacjach na łonie natury, wakacjach agroturystycznych.
 4. Format zdjęć dowolny.
 5. Zdjęcia powinny być opisane – imię i nazwisko autora, wiek, dane kontaktowe – telefon, e-mail, ewentualnie krótki opis zdjęcia. Opis może być dołączony na osobnej kartce.
 6. Zdjęcia zostaną ocenione przez komisję konkursową w dniu 17 października 2019 roku.
 7. Zdjęcia proszę dostarczać do siedziby Oddziału TOZ w terminie do 16 października 2019 osobiście w środy w godzinach 16.30-18.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby Oddziału TOZ ul. Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno
 8. Osoba udzielająca dodatkowych informacji – Wrońska Marta – Sekretarz Oddziału – 516 165 893 mail: jaworzno@toz.pl
 9. Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w akcjach organizowanych przez TOZ.
 10. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na ogłoszenie wyników w trakcie obchodów Października – miesiąca dobroci dla zwierząt. Przewiduje się nagrodzenie trzech pierwszych miejsc.

 

 

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE