Przedłużamy terminy konkursów ekologicznych

Aktualności

Marta Wrońska

Zarząd TOZ w Polsce Oddziału w Jaworznie postanowił zmienić terminy konkursów organizowanych z okazji obchodów Dnia Ziemi, w związku z tym w załączeniu przesyłamy regulamin konkursowy z zaktualizowanymi datami dostarczania prac konkursowych, terminem prac komisji konkursowej oraz terminem obchodów Dnia Ziemi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach dzieci i młodzież z placówek oświatowo-wychowawczych z terenu miasta Jaworzna.

EKOPLAKAT

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z grup przedszkolny placówek oświatowych.

2. W konkursie mogą brać udział grupy maksymalnie 1-2 osobowe.

3. Uczestnicy mają za zadanie przygotować plakat o tematyce ekologicznej – ochronie przyrody i zwierząt.

4. Format prac powinien wynosić A3 lub A2, technika dowolna.

5. Prace powinny być opisane – nazwa placówki, imię i nazwisko opiekuna grupy wraz z telefonem kontaktowym i adresem mailowym, tytuł plakatu, krótki opis, imiona i nazwiska autorów plakatu - opis powinien być zamieszczony na osobnej kartce.

6. Plakaty zostaną przedstawione na obchodach Dnia Ziemi, w dniu 30 maja 2019, w godzinach między 15.30 a 17.00. O szczegółach obchodów (godziny i miejsce) zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

7. Plakaty proszę dostarczać do siedziby Oddziału TOZ w terminie do 15 maja 2019 osobiście w środy w godzinach 16.30-18.00.

8. Osoba udzielająca dodatkowych informacji – Windys Urszula - Prezes Oddziału - 504 550 522 lub Wróbel Gabriela - Członek Zarządu - 600 827 476, Wrońska Marta – Sekretarz Oddziału – 516 165 893 mail: jaworzno@toz.pl

9. Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w akcjach organizowanych przez TOZ.

10. Rozstrzygnięcie konkursu przeprowadzi jury w dniu 22 maja 2019 roku, a laureaci konkursu zostaną zaproszeni na ogłoszenie wyników w trakcie obchodów Dnia Ziemi. Przewiduje się nagrodzenie trzech pierwszych miejsc.

 

 

EKOKALENDARZ

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu Jaworzna.

2. W konkursie mogą brać udział grupy maksymalnie 1-2 osobowe;

3. Uczestnicy mają za zadanie przygotować kalendarz o tematyce ekologicznej – ochronie przyrody i zwierząt.

4. Format prac powinien wynosić A3 lub A2, technika dowolna.

5. Prace powinny być opisane – nazwa placówki, imię i nazwisko opiekuna grupy wraz z telefonem kontaktowym i adresem mailowym, tytuł plakatu, krótki opis, imiona i nazwiska autorów plakatu - opis powinien być zamieszczony na osobnej kartce.

6. Kalendarze zostaną przedstawione na obchodach Dnia Ziemi, w dniu 30 maja 2019, w godzinach między 15.30 a 17.00. O szczegółach obchodów (godziny i miejsce) zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

7. Kalendarze proszę dostarczać do siedziby Oddziału TOZ w terminie do 15 maja 2019 osobiście w środy w godzinach 16.30-18.00

8. Osoba udzielająca dodatkowych informacji – Windys Urszula - Prezes Oddziału - 504 550 522 lub Wróbel Gabriela - Członek Zarządu - 600 827 476, Wrońska Marta – Sekretarz Oddziału – 516 165 893, mail: jaworzno@toz.pl

9. Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w akcjach organizowanych przez TOZ.

10. Rozstrzygnięcie konkursu przeprowadzi jury w dniu 30 maja 2019 roku, a laureaci konkursu zostaną zaproszeni na ogłoszenie wyników w trakcie obchodów Dnia Ziemi. Przewiduje się nagrodzenie trzech pierwszych miejsc.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE