Realizacja zadania publicznego - ZWIERZĘCY ŚWIAT OCZAMI MŁODEGO ARTYSTY

Aktualności

Marta Wrońska

Od 1 marca 2019 roku nasz Oddział rozpoczął realizację zadania publicznego pn. ZWIERZĘCY ŚWIAT OCZAMI MŁODEGO ARTYSTY – organizacja konkursów artystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jaworzna - współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Jaworzna. W ramach zadania będziemy kontynuować współpracę z Urzędem Miejskim w Jaworznie oraz placówkami oświatowo-wychowawczymi z terenu miasta Jaworzna.

W ramach projektu planowane są działania w zakresie propagowania rozwijania i podtrzymywania zdolności artystycznych dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta Jaworzna w ramach konkursów artystycznych zorganizowanych przez tut. Oddział
- poprzez ogłoszenie, zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży w kategoriach: dzieci klas IV – VI szkół podstawowych oraz młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi w ramach obchodów Światowego Dnia Zwierząt.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE