Realizacja zadania publicznego - ŚWIAT CZTERECH ŁAP

Aktualności

Marta Wrońska

Od 1 marca 2019 roku nasz Oddział rozpoczął realizację zadania publicznego pn.„ŚWIAT CZTERECH ŁAP” – organizacja spotkań i imprez edukacyjnych dla mieszkańców miasta Jaworzna – edycja 2019 - współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Jaworzna. W ramach zadania będziemy kontynuować współpracę z Urzędem Miejskim w Jaworznie oraz placówkami oświatowo-wychowawczymi z terenu miasta Jaworzna.

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie konkursu dla dzieci i młodzieży o motywie ekologicznym, która będzie miała na celu zmotywowanie dzieci i młodzieży do zgłębienia wiedzy na temat ochrony zwierząt, a także ochrony
środowiska. W trakcie realizacji zadania zorganizowane zostaną również spotkania edukacyjne dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, w trakcie których prowadzący będą przybliżać kwestie z zakresu ochrony zwierząt i środowiska. W ramach projektu tut. Oddział planuje udział w miejskich imprezach plenerowych w celu rozszerzania idei adopcji zwierząt bezdomnych oraz ochrony zwierząt i środowiska, a także zorganizowanie akcji "Zerwijmy łańcuchy". Cały projekt kierowany jest do mieszkańców miasta Jaworzna i na jego terenie będzie prowadzony. W ramach projektu planujemy również przeprowadzać spotkania edukacyjne w placówkach oświatowo-wychowawczych, a także spotkania dla mieszkańców miasta Jaworzna.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE