Konkurs EKOPLAKAT

Aktualności

26.03.2018

Marta Wrońska

EKOPLAKAT – przekaż swoją wiedzę o ochronie przyrody i zwierząt

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu Jaworzna.

2. W konkursie mogą brać udział grupy maksymalnie 1-2 osobowe; z danej klasy mogą zostać zgłoszone maksymalnie 2 plakaty.

3. Uczestnicy mają za zadanie przygotować plakat o tematyce ekologicznej – ochronie przyrody i zwierząt.

4. Format prac powinien wynosić A3 lub A2, technika dowolna.

5. Prace powinny być opisane – nazwa placówki, imię i nazwisko opiekuna grupy wraz z telefonem kontaktowym i adresem mailowym, tytuł plakatu, krótki opis, imiona i nazwiska autorów plakatu - opis powinien być zamieszczony na osobnej kartce.

6. Plakaty zostaną przedstawione na obchodach Dnia Ziemi, w dniu 10 maja 2018, w godzinach między 10.00 a 13.00. O szczegółach obchodów (godziny i miejsce) zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

7. Plakaty proszę dostarczać do siedziby Oddziału TOZ w terminie do 25 kwietnia 2018 osobiście w środy w godzinach 16.00-18.00

8. Osoba udzielająca dodatkowych informacji – Windys Urszula - Prezes Oddziału - 504 550 522 lub Wróbel Gabriela - Członek Zarządu - 600 827 476, mail: jaworzno@toz.pl

9. Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w akcjach organizowanych przez TOZ.

10. Rozstrzygnięcie konkursu przeprowadzi jury w dniu 2 maja 2018 roku, a laureaci konkursu zostaną zaproszeni na ogłoszenie wyników w trakcie obchodów Dnia Ziemi. Przewiduje się nagrodzenie trzech pierwszych miejsc.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE